شما اینجا هستید

اخبار برتر » عجم زمانی: همه ما ﻣﺳﺌولیت اجتماعی داریم| سازمان لیگ سلامت جامعه تکواندو را در اولویت قرار داد

Rate this post

غزل عجم زمانی سرمربی تیم فرمانیه در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تکواندو پلاس در خصوص تصمیم فدراسیون تکواندو برای برگزاری مسابقات در سال آینده توضیح داد: دو مرتبه رقابت‌ها به تعویق افتاد و سازمان لیگ زمان جدید برای برگزاری دیدارها اعلام کرد. ما تا دقیقه نود اخبار را با نگرانی دنبال می‌کردیم که نکند مسابقات برگزار شود. قطعا برای سازمان لیگ، برنامه ریزی برگزاری در سال آینده پر زحمت خواهد بود اما با این وجود سختی را به جان خریدند و سلامت جامعه تکواندو را اولویت قرار دادند که تصمیم درست و به جایی بود.

وی تصریح کرد: طبق برنامه ریزی هایی که انجام دادیم برای همه ما سخت بود که با لغو مسابقات هماهنگ شویم ولی به هر حال اولویت با سلامت بازیکنان و کادر تیم ها است. تمام کشور با این بحران مواجه است و فقط مربوط به تکواندو نیست بنابراین مجبوریم بپذیریم.

عجم زمانی ادامه داد: همه ما در قبال جلوگیری از شیوع بیماری کرونا ﻣﺳﺌولیت اجتماعی داریم که موظف به انجام آن هستیم. ممکن است من به عنوان یک مربی آن را در قالب پیگیری تمرینات شاگردانم در منزل و دیگری با ترویج بهداشت و… عملی کند، در هر صورت هر کسی در این مجموعه موظف به انجام ﻣﺳﺌولیت خودش است.

وی در خصوص رسیدگی به تمرینات بازیکنان در زمان تعطیلی باشگاه ها گفت:در این شرایط سخت است کسی بگوید برنامه ریزی مشخصی دارد و می‌خواهد به آن عمل کند. ما با کلام و کار کردن روی ذهن و همچنین برنامه‌های مختلفی که به تکواندوکاران داده بودیم از لحاظ انگیزه و خودباوری سعی داشتیم آنها را در اوج آمادگی نگه داریم ولی با شرایط پیش آمده همه تیم ها لطمه می‌خورند و ما هم مستثنی نیستیم.

عجم زمانی در پایان گفت: به طور قطع اجازه نمی‌دهم بازیکنانم از لحاظ بدنی افت کنند. به صورت آنلاین با آنها در ارتباط هستم و برنامه هایی داده‌ام که هر روز پیگیری می‌کنم حتما انجام بدهند تا آمادگی بدنی خود را حفظ کنند.

پایگاه خبری تکواندو پلاس | ::دنیای تکواندو :: خبر :: تحلیل :: گزارش::