شما اینجا هستید

اخبار برتر » افتخارآفرینان پاراتکواندو مقام سوم جھان را کسب کردند

Rate this post

بھ گزارش پایگاه خبری تکواندو پلاس، یادآوری افتخارات ثبت شده ورزشکاران که برای ھر عنوان یا مقام کسب شده، گروھی سخت تلاش کرده‌اند تا در تقویم تاریخ ثبت شود خالی از لطف نیست. با این ھدف قصد داریم نگاھی به رویدادھای مھم که تکواندوکاران ایرانی باعث به یادماندنی شدن آنھا شده‌اند، داشته باشیم.

دو سال پیش و در چنین روزی ١۶ بھمن ماه ١٣٩٧، پاراتکواندوکاران کشورمان توانستند در ھشتمین دوره مسابقات جھانی ٢٠١٩ که به میزبانی کشور ترکیه برگزار شد با کسب ٣ مدال نقره در بخش مردان توسط احمد نریمانی، مھدی بھرامی آذر و سعید صادقیان پور و یک مدال طلا در بخش زنان توسط مھتاب نبوی از میان ۶٨ کشور حاضر در این رویداد عنوان سومی را برای چھارمین بار در تقویم تاریخ به نام ایران ثبت کنند.

مردان ملی پوش حاضر در این رقابت ھا:
احمد نریمانی، مھدی بھرامی آذر، سعید صادقیان پور، حامد حق شناس، اصغر عزیزی، سجاد جوانبخت، علیرضا بخت، محمدرضا شعبانی، محمود جعفرزاده و مھدی پوررھنما

کادر فنی:
سرمربی: پیام خانلرخانی
مربی: مهدی احمدی
سرپرست:مسعود لشکری

زنان ملی پوش حاضر در این رقابت ھا:
مھتاب نبوی

 

 

پایگاه خبری تکواندو پلاس | ::دنیای تکواندو :: خبر :: تحلیل :: گزارش::