شما اینجا هستید
اخبار برتر » آنالیز مبارزه آرمین هادی پور در شیاپ‌چانگ توکیو

به گزارش پایگاه خبری تکواندو پلاس، آرمین هادی‌پور تکواندوکار وزن ۵۸- کیلوگرم کشورمان در المپیک توکیو با دو بازی و یک باخت و البته با آسیب دیدگی که یار اصلی او در این مسابقات بود نتوانست مدالی را در این آوردگاه مهم کسب کند که در ادامه قصد داریم به آنالیز مبارزت او بپردازیم.

بررسی آماری مبارزات آرمین هادی پورنشان میدهد که او در مجموع ۲ بازی مقابل کلمبیا و آرژانتین ۹۹ تکنیک اجرا کرده ۲۸ امتیاز را بدست آورده و در مقابل رقبای وی ۸۷ تکنیک را اجرا و ۴۵ امتیاز را از هادی پورکسب کرده اند.

آرمین درطی دومسابقه ی خود ۴ امتیاز اخطار را کسب و ۸  امتیاز اخطار را از دست داده است.

هادی پور در مسابقاتش تکنیکهای کف، جوموک، پاکات و دولیو را استفاده کرده  است. به ترتیب کف ۵۷درصد، جوموک  ۱۵درصد، دولیو۱۳درصد، ۵درصد پاکات و دولیو چاگی.

هادی پور درطی دو مبارزه خود از مجموع ۳۱ تکنیک، ۲۰ تکنیک سر را اجراکرده و تنها از ۴ تای(دولیو) آنهاموفق به کسب امتیازشده است.

که این نکته نشان از آنالیز دقیق وی توسط حریفان یا نداشتن قدرت و سرعت عکس العمل کافی ازسمت هادی پور بوده است.

هادی پوردرطی دومسابقه اقدامی برای اجرای ضربات چرخشی نکرده درصورتیکه حریف آرژانتینی وی دو تکنیک تی چاگی را اجرا و یکی از انها منجر به کسب امتیازشده است.

بطورکلی درصد موفقیت درمقابل گوژمان بسیار پایین بوده است. بطوریکه راند اول ۳٫۷۰ راند دوم ۳٫۷۰  در راند سوم هیچ امتیازی رادریافت نکرده است.

طبق آمار تعداد تکنیک های اجراشده در هر راند بازی مقابل گوژمان کاملا مساوی بوده به اختلاف یک تکنیک گوژمان تکنیک بیشتر اجرا کرده است.

نکته قابل توجه در بازی های هادی پور باتوجه به مساوی بودن تعداد تکنیکها در هر راند مقابل گوژمان، جنگندگی بالای آرمین مقابل حریفهایش رانشان مید.

به نظرمیرسدکه موفق نبودن آرمین برخلاف میرهاشم حسینی عدم آمادگی جسمانی نبوده  وبر عکس جنگندگی مقابل حریفانش آمادگی جسمانی خوب  بازیکن رانشان میدهد.

احتمالا عملکرد ناموفق وی بخاطر آسیب دیدگی پا و تک محوره بودنش حین اجرای تکنیکها بوده و البته که توانایی اخذ امتیاز از هوگوهای الکترونیکی را نداشته و یا قدرت کافی برا اعمال نیرو را اعمال نکرده است.

منبع: کانال آنالیز تکواندو ایران

پایگاه خبری تکواندو پلاس | ::دنیای تکواندو :: خبر :: تحلیل :: گزارش::