برچسب زده شده با : بانک اطلاعات
یک بام و دو هوای مدعیان هیانگ

فدراسیون تکواندو در سلسله اقداماتی سعی کرده همه اساتید itf را دور هم جمع کرده و این سبک را سامان دهد اما گویا موضوع دیگری در میان بوده و برخی مدعیان هیانگ که با مصوبه وزارت ورزش منافع خود را در خطر می‌دیدند بنای ناسازگاری با فدراسیون تکواندو گذاشتند.

سامانه بانک اطلاعات تکواندوکاران هیانگ راه اندازی شد

سامانه بانک اطلاعات تکواندوکاران بخش هیانگ راه اندازی شده است و تکواندوکاران فعال در این سبک می‌بایست نسبت به ثبت نام و یا تکمیل اطلاعات خود در سامانه اقدام نمایند.

پایگاه خبری تکواندو پلاس | ::دنیای تکواندو :: خبر :: تحلیل :: گزارش::