برچسب زده شده با : غزل عجم زمانی
عجم زمانی: همه ما ﻣﺳﺌولیت اجتماعی داریم| سازمان لیگ سلامت جامعه تکواندو را در اولویت قرار داد

غزل عجم زمانی سرمربی تیم فرمانیه در لیگ کوثر گفت: همه ما در قبال جلوگیری از شیوع بیماری کرونا ﻣﺳﺌولیت اجتماعی داریم که موظف به انجام آن هستیم. ممکن است من به عنوان یک مربی آن را در قالب پیگیری تمرینات شاگردانم در منزل و دیگری با ترویج بهداشت و... عملی کند، در هر صورت هر کسی در این مجموعه موظف به انجام ﻣﺳﺌولیت خودش است.

پایگاه خبری تکواندو پلاس | ::دنیای تکواندو :: خبر :: تحلیل :: گزارش::