برچسب زده شده با : هیانگ
ادامه تعلیق فدراسیون بین المللی تکواندو ITF توسط وادا

آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ، فعالیت‌های فدراسیون بین المللی تکواندو ITF را رسما مغایر با نظام‌نامه جهانی مبارزه با دوپینگ دانست و این فدراسیون را از دریافت هرگونه امتیاز این آژانس محروم کرد.

تیشه ای که به ریشه ITF می زنند

نتیجه سوء استفاده از ITF به عنوان وسیله تهدید وزارت ورزش نتیجه ای جز تضعیف و شاید حذف آن از ساختار ورزش کشور نخواهد داشت.

یک بام و دو هوای مدعیان هیانگ

فدراسیون تکواندو در سلسله اقداماتی سعی کرده همه اساتید itf را دور هم جمع کرده و این سبک را سامان دهد اما گویا موضوع دیگری در میان بوده و برخی مدعیان هیانگ که با مصوبه وزارت ورزش منافع خود را در خطر می‌دیدند بنای ناسازگاری با فدراسیون تکواندو گذاشتند.

سامانه بانک اطلاعات تکواندوکاران هیانگ راه اندازی شد

سامانه بانک اطلاعات تکواندوکاران بخش هیانگ راه اندازی شده است و تکواندوکاران فعال در این سبک می‌بایست نسبت به ثبت نام و یا تکمیل اطلاعات خود در سامانه اقدام نمایند.

وادا، فدراسیون بین المللی تکواندو ITF را تعلیق کرد

آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ، فعالیت‌های فدراسیون بین المللی تکواندو ITF را رسما مغایر با نظام‌نامه جهانی مبارزه با دوپینگ دانست و این فدراسیون را از دریافت هرگونه امتیاز این آژانس محروم کرد.

پایگاه خبری تکواندو پلاس | ::دنیای تکواندو :: خبر :: تحلیل :: گزارش::